Bánh Canh Cá Lóc Hiếu Quảng Trị

Bánh Canh Cá Lóc Hiếu Quảng Trị

Bánh Canh Cá Lóc Hiếu Quảng Trị

Bánh Canh Cá Lóc Hiếu Quảng Trị

Bánh Canh Cá Lóc Hiếu Quảng Trị
Bánh Canh Cá Lóc Hiếu Quảng Trị

Bài viết

NẤU BÁNH CANH CÁ LÓC BẰNG CỦ NÉM

NẤU BÁNH CANH CÁ LÓC BẰNG CỦ NÉM

25-05-2018 10:54:35 AM - 201
Bánh canh Cá lóc - Hiếu Quảng trị, Ném là gia vị quan trọng không thể thiếu được, được sử dụng chính trong qua trình...
Thời gian mở cửa

- Sáng từ: 7h- 13h 30

- Chiều từ: 16h - 21h