BÁNH CANH CÁ LÓC- HIẾU QUẢNG TRỊ CẦN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU

BÁNH CANH CÁ LÓC- HIẾU QUẢNG TRỊ CẦN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU

BÁNH CANH CÁ LÓC- HIẾU QUẢNG TRỊ CẦN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU

BÁNH CANH CÁ LÓC- HIẾU QUẢNG TRỊ CẦN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU

BÁNH CANH CÁ LÓC- HIẾU QUẢNG TRỊ CẦN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU
BÁNH CANH CÁ LÓC- HIẾU QUẢNG TRỊ CẦN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU

Hoạt động

BÁNH CANH CÁ LÓC- HIẾU QUẢNG TRỊ CẦN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU

04-07-2019 11:23:01 AM - 36

1.  Cá lóc

2. Đầu Cá Lóc

3. Lòng Cá lóc

4. Bánh Canh bột gạo, Bánh canh bột mỳ

5. Bánh ướt Quảng Trị

6. Thịt heo Quảng Trị

7. Vịt Quảng Trị

8. Chả Quảng Trị

9.Rau sạch

 

Các tin khác

Thời gian mở cửa

- Sáng từ: 7h- 13h 30

- Chiều từ: 16h - 21h