Bánh Canh Vịt ( Sắp Khai Trương )

Bánh Canh Vịt ( Sắp Khai Trương )

Bánh Canh Vịt ( Sắp Khai Trương )

Bánh Canh Vịt ( Sắp Khai Trương )

Bánh Canh Vịt ( Sắp Khai Trương )
Bánh Canh Vịt ( Sắp Khai Trương )
Thời gian mở cửa

- Sáng từ: 7h- 13h 30

- Chiều từ: 16h - 21h