CỤC ĐƯỜNG ĐEN

CỤC ĐƯỜNG ĐEN

CỤC ĐƯỜNG ĐEN

CỤC ĐƯỜNG ĐEN

CỤC ĐƯỜNG ĐEN
CỤC ĐƯỜNG ĐEN

Bài viết

CỤC ĐƯỜNG ĐEN

19-06-2019 11:10:36 AM - 194

Dớ chầu tui còn dỏ. Chộ mạ đi chợ mua béng đường về nấu chè. Mạ cất đường vô cấy thúng có lót rơm. Lấy cấy trẹt đậy lại rồi đem bỏ lên chàn bếp lã.

Tui chộ cục đường sèm chảy nác méng mà khôông dám xin. Đợi khi mô mạ đi dổ cỏ ngoài nương. Tui lén kê cấy đòn đứng lên bơng thúng đường xuống. Lấy cục đường ra cắm mấy méng rồi lấy cơn đao phay mạ hay bằm chuối để đẹo mấy cục dỏ dỏ, bỏ vô mẹng ngậm mút mút, chớ khôông dám ăn vì sợ mau hết. Ui chà hắn ngọt lịm chi lạ. Sợ mạ chộ, nên ngày mô tui cũng lén cắm và đẹo mấy cục để ngậm cho đạ sèm.

Đến ngày mạ nấu nồi đậu chè đậu huyết to đại chang. Mạ bơng cấy thúng đường trên chàn bếp xuống để nấu chè, mở cấy trẹt ra thì cục đường chỉ còn to dư hột mít.

Mạ tui tức quá kiêu thằng hiếu mô rồi, mi vô đây biết tay tau. Vô mạ tui hỏi, tui nói thiệt rứa. Rứa là mạ tui lấy cấy que chụm lã rơm quất vô khu tui mấy cấy để trị tội ăn chùng. Ui chà là hắn đau khu dử dằn, tui khóóc một bựa gần lòi lộ tún. Rứa là tui dớ cục đường ni tới chừ

Ký ức đầu bếp Hiếu Quảng Trị

Các tin khác

  • 48 BÀU CÁT, P14, Q TÂN BÌNH
  • 48 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P TÂN THÀNH, Q TÂN PHÚ
0
Facebook
zalo
hotline